ArtWorksAndMore heeft de kennis en ervaring in huis die nodig is om creatieve projecten te organiseren met deelnemers die voor kortere of langere tijd leren samen te werken met allerlei materiaal, maar vooral ook met elkaar. Op een unieke, speelse wijze ervaren zij hoe je door dit samenwerken in korte tijd een enorm saamhorigheidsgevoel kunt realiseren tijdens een projectdag. Achteraf blijkt steeds dat zo'n evenement de teamgeest op een bijzondere manier versterkt. Mensen die een dag meewerken aan de bouw van een immens kunstwerk van bamboe, aaneen geknoopt met elastiek, zijn op het eind van die dag moe maar voldaan en een unieke gemeenschappelijke ervaring rijker.


Netwerk

Knooppunten en verbindingen die gemaakt worden vertonen overeenkomsten met bestaande netwerken en met de relaties tussen mensen in de eigen organisatie. Doordat een piramidemodel bijvoorbeeld een grote basis heeft, een breed draagvlak met een duidelijke top, kunnen hierin zowel van onder af (bottum-up benadering) als van boven af (top-down) werkende netwerken worden geprojecteerd die vanuit verschillende kanten kunnen worden benaderd.


Creatieve inbreng

Iedere deelnemer zal in eerste instantie vooral ge´nteresseerd zijn in de rol die hij persoonlijk kan vervullen binnen het groepsproject. In deze fase krijgt men dan ook volop de ruimte om op creatieve wijze individuele gevoelens te uiten en onderlinge krachten te meten. Een van de belangrijke uitgangspunten is dat emoties ook in persoonlijke en zakelijke contacten de rationele beslissingen kunnen overheersen. Geleidelijk aan ontstaat dan een emotionele binding met elkaar en met het te behalen resultaat. In het concept voor ieder project zijn er steeds weer verschillende keuzemogelijkheden ingebouwd zodat er ruimte ontstaat voor een persoonlijke invulling en aanpak. Van sommige creaties blijft in het uiteindelijke resultaat de maker duidelijk herkenbaar: zo vormt zijn werkstuk zijn personificatie binnen het totale netwerk van aaneengeschakelde objecten.


Praktische aanpak

Een reeks van afzonderlijke doe-opdrachten vormt de rode draad, een keten van koppelbare elementen die gezamenlijk de puzzelstukjes vormen voor de opbouw van het totale kunstproject. Zo krijgen de deelnemers geleidelijk aan vat op de ogenschijnlijk onsamenhangende activiteiten. Deze oorspronkelijke werkwijze van ArtWorksAndMore maakt grootschalige projecten mogelijk die in een kort tijdsbestek en ondanks hun complexiteit zeer soepel verlopen.


Artistieke omgeving

Elk kunstproject ontstaat in harmonie met de omgeving (natuur, architectuur, cultuur) waar gewerkt wordt. Daartoe wordt ondermeer een analyse gemaakt van de toegangswegen, de directe omgeving en het werkveld. Op die manier wordt ook de belevingswaarde van de projectlocatie tot ontwikkeling gebracht, waardoor het hele proces nadrukkelijk interageert met de context.


Aanknopingspunten

Een bamboeconstructie bevat letterlijk vele knooppunten die kunnen fungeren als metafoor voor wetmatigheden en technieken die in het dagelijkse werk gebruikt worden. Bovendien komen ze overeen met de wijze waarop relaties worden opgebouwd en onderhouden. Zo kan een driedimensionale constructie als ruimtelijk model een verhelderend beeld geven van relatiestructuren die ook op de eigen situatie van toepassing zijn. Vertrouwde schema's en plattegronden krijgen als fysiek model meer inhoud wanneer ze vertaald worden in een meer dan 10 meter hoog model van inzicht. Zelfs starre organisatiemodellen komen zo voor alle deelnemers daadwerkelijk tot leven.

next>Schilderen.html