AARDE - vorm jezelf - boetseren

SMART-code: Ambitieus beeldenproject


Het thema AARDE biedt iedereen de kans zichzelf te vormen. Dat wordt ongetwijfeld een avontuurlijke reis naar jezelf, naar je eigen geaardheid. Ook de opdracht is aardig: verbeeld jezelf, tastbaar en meetbaar, met behulp van een kilo klei. Want van aarde gemaakt of uit klei gevormd en tot steen gebakken kun je vandaag letterlijk je steentje bijdragen aan dit beeldenproject van Arcadis. Als je gemotiveerd aan het werk bent, creeer je wellicht het ei van Columbus. Werk daarbij vanuit je plezier, want dat is de basis voor een voorbeeldige bedrijfscultuur. En als je werkstuk klaar is, plaats je de weergave van jezelf op de grote tafel in de vorm van het beeldmerk van Arcadis. Op deze symbolische werkvloer herken je wellicht de nodige kennis(sen).


Handleiding
Neem plaats aan tafel en gebruik één kilo klei om naar eer-en-geweten en kunnen een beeltenis van jezelf te boetseren. Een perfecte gelijkenis is minder belangrijk dan de symbolische (meer)waarde die je jezelf toedicht als bouwsteen van de grote Arcadis-familie. Gebruik het ijscostokje en de sateprikker om structuur aan te brengen op het materiaal. Als je vies bent van klei of om een andere reden je handen schoon wilt houden of als je bang bent voor je mooie kleren, kun je vragen om een paar plastic handschoenen of een schortje. Er zijn ook papieren handdoeken om je handen aan af te vegen. Als je tevreden bent over je werkstuk mag je het geboetseerde 'zelfbeeld' (als personificatie van je geweldige inzet) bijzetten op de grote tafel in de vorm van het logo van Arcadis.WATER - beschouw de ander - aquarelleren

SMART-code: Realistisch schilderen


Het thema WATER gaat natuurlijk over de reflecties en bespiegelingen waarmee we met z'n allen proberen het werk leuker te maken. Bij deze artistieke opdracht krijg je alle ruimte om kennis en inzichten te delen met elkaar. Je vormt een gelegenheidscombinatie met een van de leden uit je groep en samen probeer je creatieve grenzen te overschrijden. Beschouw elkaar en neem elkaars gezicht als uitgangspunt voor een realistisch dubbelportret. Daarbij krijg je alle gelegenheid om je creativiteit te tonen of verborgen talenten te ontdekken, wat in beperkte tijd tot maximale resultaten kan leiden. Want ook hier moet het werk in een keer goed, en dat zie je pas als je daadwerkelijk aan de slag gaat. De beste portretten worden later in een overzichtstentoonstelling geexposeerd.


Handleiding
Je krijgt hier met tweeen de beschikking over een schilderdoek van 30x40 cm waarop je samen een dubbelportret schildert waarin je elkaar herkent. Je kunt er ook voor kiezen om samen een hoofd te schilderen met twee gezichten (Januskop) of een enkel portret dat nader beschouwd voor beiden representatief is. Je hebt de keuze uit een breed palet acrylverf in verschillende kleuren en een paar maten kwasten. Als je vies bent van verf of om een andere reden je handen schoon wilt houden of als je bang bent voor je mooie kleren, kun je vragen om een paar plastic handschoenen of een schortje. Er zijn ook papieren handdoeken om je handen aan af te vegen. Als je klaar bent, wordt je kunstwerk tezamen met alle andere schilderijen in een portretten galerij tentoongesteld.LUCHT - inspireer elkaar - knutselen

SMART-code: Specifiek vormonderzoek


Het thema LUCHT bezielt de gedachte aan alles wat in de lucht zweeft. De wedergeboorte van alle ideeen en innovaties die ooit aan de menselijke geest ontsproten zijn. Alles is immers al uitgevonden! Toch dagen we vandaag iedereen uit verbeteringen aan te dragen en uit te voeren met een aantal zeer oude creatieve technieken die wellicht op een aantal punten toch nog te verbeteren zijn. Inspireer elkaar bij het fabriceren van windmolens, vliegers of banieren - die door de wind worden bewogen. Er is geen gedetailleerde beschrijving, maar er zijn allerlei kleurrijke materialen beschikbaar. De creaties moeten uiteindelijk bovenaan lange bamboe stokken worden bevestigd, dus ze mogen niet te omvangrijk zijn. Knip ze desnoods op in overzichtelijke kleinere delen en zoek samen naar slimme oplossingen voor alle problemen die je tegenkomt.


Handleiding
Op de grote tafels liggen allerlei soorten en kleuren papier en karton. Er liggen scharen, messen, tangen, hamers, boren en verschillende soorten lijm, plak en tape. Ook diverse typen touw en draad, splitpennen en punaises waarmee je zo aan de slag kunt. Maar: er liggen geen bouwtekeningen bij! Het is de bedoeling dat je elkaar inspireert bij het vervaardigen van een aantal windmolens, vliegers en/of banieren die door wind kunnen bewegen. Als je creatie klaar is, moet die worden bevestigd op of aan 3 meter lange bamboestokken die op 1 meter van elkaar in de grond in het 'windmolenpark' worden gestoken. Zo vormen ze tezamen een bewegend decor als een enorm bos kleurige wuivende rietpluimen.VUUR - smelt samen - percussie

SMART-code: Meetbaar ritme


Bij het thema VUUR denk je onherroepelijk aan de zinderende hitte die alles laat samensmelten. Hier beginnen we aan een avontuurlijke reis die we gezamenlijk ondernemen zonder ons reisdoel te kennen. We weten dus ook nog niet waar we precies zullen uitkomen! Maar de oerklanken en ritmes die tijdens deze workshop herkend en gedeeld worden, smeden een hechte band tussen de verschillende groepen. Ze geven deze dag bovendien een heldere klank met een sterke structuur die je pas gaat horen als iedereen het meetbare ritme in zich heeft. Maar dan gaat het ook in één keer goed. Laat vandaag dus nog eens van je horen.


Handleiding
Het is de bedoeling dat ieder van jullie leert om een lekker ritme of een mooie melodie te maken. Maar geluid is nog geen muziek, en daar willen we vandaag toch naar toe werken. Daartoe krijgt elke groep zijn eigen leermeester van wie je nog heel wat kunt leren. Hij helpt je stap voor stap op weg om je eigen gevoel voor ritme te ontwikkelen. Luister aandachtig naar zijn aanwijzingen en probeer er in de loop van de dag met je hele groep op voort te borduren. Zo ontstaat er een geheel eigen groepsgeluid, dat zich onderscheidt van de klanken die je elders hoort: dat zijn collega's die op een eigen manier proberen hun weg te vinden. Laat ze maar! Want op een dag als vandaag mag je toch zeker wel van je laten horen.KLIMOP - samen verbeteren - bamboestiek

SMART-code: Toetsbaar bereik


Het thema KLIMOP verwijst naar de altijd groene plant die zich met wortelvezels aan de omringende voorwerpen hecht om zich hogerop te werken. Door goed samen te werken proberen wij ook deze feestdag op een hoger plan te brengen. Dit onderdeel gaat vooral over spelvreugde en ruimte voor techniek. Dat is toetsbaar, want de ploeg die de minste fouten maakt is de beste. Maar zorg ook voor leuker werk en een betere marge, zodat iedereen snapt wat de knelpunten zijn. Natuurlijk werken we bottom-up: begin op de grond, maar probeer door samen te werken hogerop te komen. De ladders leveren een symbolische bijdrage aan deze dag en ze verhogen van onze geestdrift. Bovendien kunnen de ladders onderling verbonden worden met luchtbruggen die de grond niet raken.


Handleiding
Als 'rode-draad-spel' moeten de afzonderlijke groepen tussen de verschillende onderdelen door met bamboe en elastiekjes aan constructies met ladders en luchtbruggen bouwen. Om te beginnen staat er al een meer dan vier meter hoge ladder op de plek waar je met je groep moet beginnen. Regelmatig krijg je nieuwe materialen om verder te gaan met het bouwproject. Tussen die verschillende activiteiten door heb je telkens even tijd om verder te werken aan dit bouwwerk. De benodigde bamboestokken en elastiekjes kun je de hele dag door 'verdienen' bij de andere activiteiten.

next>Versteegde.html