Woningbouwvereniging De Dageraad, Amsterdam
 
Bouwen met perspectief

AMSTERDAM - Op 24 april wordt de op handen zijnde fusie tussen woningbouwverenigingen De Dageraad en Amsterdam-Zuid zichtbaar en tastbaar gemaakt. Voortraject en samenwerking verlopen al enkele maanden, maar het lijkt zinvol om middels deze fusiedag iedereen nog eens nadrukkelijk te betrekken bij de officiële start van het cultuurontwikkelingstraject.

Ochtendprogramma
De dag begint met een intensief programma in het kantoor van De Dageraad in de Overschiestraat onder leiding van Tineke den Nijs van bureau management- en organisatieontwikkeling Greep.

Riekerhaven
Voor het middagprogramma onder leiding van kunstenaar Antoon Versteegde werd een geschikte locatie gevonden op vijf minuten loopafstand van het kantoor van De Dageraad: sportpark Riekerhaven. Het is er ruim en groen en heeft als grote voordeel ten opzichte van andere locaties dat het te voet te bereiken is. Bovendien kunnen we hier alle medewerking verwachten en zijn er goede alternatieven en binnenruimten beschikbaar voor als het weer ons onverhoopt in de steek laat.

Feest
Voor het diner met avondprogramma keren we terug naar het kantoor van De Dageraad, waar verschillende mogelijkheden zijn om tot een waardige afsluiting te komen.

Uitgangspunt
In de uitgangspunten van het 'Eerste voorstel voor de aanpak van de ontwikkeling van een organisatie-cultuur voor Woningbouwvereniging de Dageraad' wordt gesteld dat organisaties zijn te analyseren en aan te sturen op een drietal kanten/zijden van een driehoek: inhoud, structuur en cultuur. Deze strategie binnen de organisatie willen we ook 's middags met bamboe en elastiekjes in beeld brengen, door de losse onderdelen als de drie zijden van een piramide met elkaar in verbinding te brengen.

Cultuurontwikkelingstraject
Maar in het cultuurontwikkelingstraject kunnen wellicht ook al tekeningen van piramides en andere handreikingen naar het middagprogramma worden opgenomen. Zo kan er in overleg met Tineke den Nijs een kleurcodering gebruikt worden waar we allebei gebruik van gaan maken.

Middagprogramma
Het creatieve middagprogramma bestaat uit drie onderdelen:
-individueel:160 bamboe piramides maken
-tweetallen: 80 schilderijen maken
-collectief: 1 reusachtige piramide bouwen
 
Individueel
We beginnen het middagprogramma door alle medewerkers plaats te laten nemen aan de rand van één grote cirkel, waar voor iedereen de benodigde materialen klaar liggen om een 1,5 meter hoge piramide te bouwen. Daarin wordt een driehoekig doek gespannen (blauw = inhoud, groen = structuur of rood = cultuur) waarop de deelnemers met stiften hun naam en/of visie kunnen schrijven (als reactie op de muurkrant) of anderszins bewerken.

Tweetal
Vervolgens worden koppels gevormd die een schildersdoek (30x60 cm) krijgen, waarop men op aanwijzingen (boekje) elkaars handen omtrekt met een viltstift. Met verf en kwast kunnen motieven worden toegevoegd en vlakken worden ingekleurd.

Collectief
Voor het laatste onderdeel van het middagprogramma worden alle piramides gehergroepeerd op aanwijzingen van de kunstenaar. Zo krijgen we 9 formaties van verschillende grootte, die steeds een driehoek vormen. Dat zijn achtereenvolgens 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 en 45 - in totaal 165 piramides. De losse piramides worden telkens met de basishoekpunten aan elkaar verbonden, wat met de kleinste formaties (1, 3 en 6) natuurlijk het snelst geklaard is.

Spektakel
De eerste, losse piramide wordt bovenop het drietal geplaatst en onderling worden ze verbonden met elastiek. Daarna wordt deze groep opgetild en bovenop de volgende laag van 6 piramides geplaatst en verbonden. Zo gaan we met vereende kracht door tot we zoveel mogelijk, misschien wel àlle piramides binnen de structuur van De Dageraad hebben verenigd.

Gesamtkunstwerk
Voor het diner en avondprogramma gaan we weer naar het gebouw van De Dageraad. Hier kunnen we zo'n bijzondere sfeer oproepen dat er nog lang en vaak over gesproken zal worden. De schilderijen worden meegenomen en bij binnenkomst als één totaalformatie geëxposeerd op een wand die compleet wordt behangen met schilderijen. De werkstukken kunnen zo tijdens het diner nog eens met elkaar besproken worden. Later kunnen ze in wisselende formaties op de verschillende locaties van De Dageraad worden opgehangen.
Jubileum.html