Steeds vaker wordt er vanuit het bedrijfsleven een beroep gedaan op externe deskundigheid bij het organiseren van evenementen: personeelsfeest, incentive, workshop, training, teambuilding, fusieproject, kick-off, bedrijfsjubileum, receptie, opening, open huis, bedrijfspresentatie of andere gebeurtenis.


Er zijn inmiddels tal van bureaus die zich gespecialiseerd hebben in uiteenlopende vormen van entertainment, waarmee aan de meeste doelstellingen van opdrachtgevers wordt voldaan. Pas als er echt om een creatieve invulling wordt gevraagd komt ArtWorksAndMore in beeld. Als er geen goed concept is dat vooruitloopt op nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfscultuur. Of als er niet genoeg kennis en ervaring in huis is om zo'n bijzonder evenement te organiseren.


ArtWorksAndMore bekijkt de organisatie vanuit een artistieke invalshoek en heeft inmiddels de nodige ervaring om deelnemers daadwerkelijk te inspireren en hun creativiteit te organiseren in een uniek concept. En als u nu al geinspireerd raakt door deze website, kunt u er zeker van zijn dat wij geinteresseerd zijn in een originele aanpak van uw project of evenement. Bel gerust voor meer informatie 06-1058 3647 of stuur ons een email.


ArtWorksAndMore,
Antoon Versteegde

next>Kunst.html