Of een creatief evenement ook oplevert wat u ervan verwacht, is vaak maar ten dele afhankelijk van het budget. Doorslaggevend is de mate waarin deelnemers ruimte krijgen om zich te manifesteren en zichzelf te overtreffen doordat hun creativiteit wordt geactiveerd. Die gedachte vormt dan ook de basis voor de workshops, trainingen en evenementen waarvoor beeldend kunstenaar Antoon Versteegde (1953) veelvuldig wordt benaderd en waarvoor hij bureau ArtWorksAndMore heeft opgericht.


Creatieve katalysator

Sinds 1984 ontwikkelt en begeleidt Versteegde interactieve groepsprojecten waarbij de grenzen tussen scheppend kunstenaar en het publiek voortdurend worden verlegd en waar de scheiding tussen verbeelding en werkelijkheid steeds weer wordt doorbroken. Juist vanwege de actieve deelname van het publiek bieden ze een unieke gelegenheid om een brug te slaan tussen de beeldende kunst en haar toeschouwers. Het blijken evenementen te zijn die een duurzame verandering teweegbrengen in de waarneming van de eigen omgeving doordat de deelnemers (vaak voor de eerste keer) actief worden betrokken bij het creŽren van een kunstwerk. Ze doen dat door met vereende kracht schilderijen, objecten en beelden of een levensgrote tijdelijke installatie te maken.


Kunst als instrument

Een artistieke ingreep vormt het ultieme instrument om in kort tijdsbestek de onderlinge communicatie en interactie te stimuleren. En als het kunstwerk eenmaal dat effect heeft gehad, mag het veelal weer net zo snel verdwijnen als dat het was verschenen: het project leeft immers voort in de gezamenlijke ervaring van alle betrokkenen. In andere situaties blijft een zichtbaar resultaat geheel of gedeeltelijk voortbestaan als fotoserie, collage of tentoonstelling om nog regelmatig aanleiding te vormen voor een goed gesprek.


Individuele schepping

Aanvankelijk schilderen, boetseren of bouwen de deelnemers individueel een eigen werkstuk, dat pas in tweede instantie een onderdeel vormt van het totale groepsproject. Zo functioneren zij van meet af aan als individuele scheppers binnen het tevoren geplande kunstproject zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Geen van hen kan anticiperen op het nog onbekende projectresultaat. Niet de prestatie of presentatie van de te creeren kunstuiting is in deze fase het vooropgezette werkdoel, maar het menselijke contact waarbij wederzijds vertrouwen en het inspireren van elkaar een grote rol speelt.


Interactieve werkplaats

Als beeldend kunstenaar heeft Antoon Versteegde met zijn oorspronkelijke werkwijze een eigen positie verworven binnen de beeldende kunst. Zijn bureau ArtWorksAndMore is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie voor uiteenlopende creatieve werkvormen. Het doel is om deelnemers actief te betrekken bij creatieve processen en daarmee hun kijk op en beleving van nieuwe vormen van communicatie te stimuleren. Tijdens wokshops wordt daarom steeds voldoende ruimte gecreŽerd voor persoonlijke contacten. De basis voor elke onderneming vormt immers de gedachte dat men samen meer kan bereiken dan alleen. De deelnemers zijn gelijkwaardig en hun wederzijdse interesse vormt het fundament voor de samenwerking. Daarbij krijgt iedereen volop de gelegenheid om persoonlijke talenten in te zetten voor zowel de eigen missie als het gemeenschappelijke werkdoel.


Kunst inspireert

Kunst als inspiratiebron laat zien hoe georganiseerde creativiteit kan bijgedragen aan succesvol ondernemen. Want creativiteit stimuleert en ontwikkelt de bedrijfsfilosofie in de breedte doordat nieuwe associaties en gedachtesprongen als creatieve katalysator fungeren voor heersende beleidslijnen. Daar waar een 'second opinion' slechts een alternatief oordeel of advies geeft vanuit het vertrouwde denkpatroon, verschaft een 'third opinion' een volkomen nieuwe logica vanuit het creatieve universum.

next>Creatief.html