Stel, u wilt op een inspirerende bijeenkomst organiseren zonder de benauwde structuur van conferenties die zich kenmerkt door een vast programma vol droge sprekers, miscommunicatie en ergernis. Want u bent juist op zoek naar een meer informele manier om verschillende culturen en uitgangspunten te bundelen in sprankelende werkgroepen met wisselende samenstelling en mogelijkheden tot kruisbestuiving. Met spontane samenwerking vanuit afzonderlijke disciplines in een dynamische context waarin deelnemers openstaan voor elkaar. Waar iedereen vrij is om te switchen van de ene interessante ontwikkeling naar de andere. Met momenten van vurig debat of samen de handen uit de mouwen steken tot momenten van bezinning en inspiratie. Dan biedt een Open Space Workshop uitkomst...


Artistiek en constructief
ArtWorksAndMore ontwikkelde inmiddels Open Space Workshops voor diverse opdrachtgevers - als concept voor grootschalige bijeenkomsten zoals overlegsituaties, fusietrajecten, personeelsfeesten, conferenties en bezinningsdagen waarbij tientallen tot vele honderden deelnemers tegelijkertijd creatief en effectief met elkaar communiceren. Door enerzijds artistiek en constructief samen te werken aan verschillende onderdelen, maar anderzijds ook op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen over wezenlijke thema's ontstaat er een heldere, open structuur waarin men zichzelf en elkaar regelmatig weet te overtreffen zonder dat de bijeenkomst verzandt in vaag gedoe of ontaardt in een kleurloze chaos. Want latente krachten en creatieve talenten zullen ontkiemen en een kleurrijke apotheose bewerken, een euforie die geen van de deelnemers vooraf had kunnen bevroeden.


Open Space Workshops vormen een levendige vrijplaats waar mensen in een beschermde omgeving worden uitgenodigd om ideeen, meningen, gaven, inzichten en ervaringen met elkaar te delen. Dat leidt tot inspirerende vormen van communicatie waarin enthousiasme, talent, vakkennis, beleving en inzicht van alle deelnemers de persoonlijke inzet vormen om collectief op een hoger plan te komen.


Open Space Technology

Open Space Workshops gaan uit van het principe van Open Space Technology, waarbij een optimale deelname en betrokkenheid van de deelnemers wordt bereikt doordat ze steeds volop tijd en ruimte krijgen om zich in te leven en te uiten in een aantal creatieve workshops. Een heldere opbouw in de verhaallijn met herkenbare elementen en uitdagende opdrachten draagt bij aan de kwaliteit van de resultaten. Daartoe wordt in de begeleidende teksten die elk onderdeel introduceren veelvuldig, maar met een knipoog geciteerd uit de Corporate Identity of het Mission Statement van de eigen organisatie. Daarbij horen geen saaie speeches of formele discussiegroepen met van te voren vastgestelde onderwerpen of rondvragen en ook geen verplichte voorbereidingen vooraf. Tijdens een Open Space Workshop wordt alle tijd en energie gebruikt om een optimale sfeer te genereren waarin de deelnemers alle ruimte krijgen om zichzelf en elkaar opnieuw te ervaren in een ongedwongen situatie.


Basisprincipe van zelfsturing

Open Space Technology gaat uit van de principes van zelfsturing. De deelnemers stellen daarin hun eigen programma samen aan de hand van werksessies. Open Space wordt al langer toegepast bij officiele werkconferenties en congressen van vakgenoten die in diverse simultaan gehouden sessies bespreken wat hen werkelijk bezighoudt. Zij verkennen nieuwe invalshoeken en mogelijkheden of proberen nieuwe antwoorden te formuleren op oude vraagstukken. Het basisprincipe is dat mensen zelf beter in staat zijn de voor hen relevante thema's te ontwikkelen en uit te werken dan dat dit door deskundigen wordt voorgekookt. Open Space kan bovendien grote aantallen mensen met uiteenlopende achtergrond tot elkaar brengen om visie, ideeen, creativiteit en acties met elkaar te delen. Het resultaat is een collectieve en motiverende happening.

Open Space Work is het proces waarin een kleine of een grotere groep deelnemers vol enthousiasme haar energie kan steken in de gezamenlijke aanpak van onderwerp en werkwijze, het zoeken naar oplossingen, het creeren van nieuwe technieken, enzovoorts.


Open Space Work heeft de volgende aspecten in zich:

-Veranderingsprocessen aansturen.

-Onderling vertrouwen versterken.

-Zelfsturing bevorderen.

-Communicatie verbeteren.

-Draagvlak creëren.

-Respect voor elkaar ontwikkelen.

-Creativiteit en innovatie stimuleren.

next>Hoe_werkt_OS.html
Wat levert een Open Space Workshop op?
Hoe werkt de Open Space Workshop?

Méér vragen...?
>>Ga naar FAQ<<FAQ_OS.htmlFAQ_OS.htmlHoe_werkt_OS.htmlHoe_werkt_OS.htmlFAQ_OS.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4