Ter gelegenheid van een evenement wordt het idee opgevat om de genodigden deel te laten nemen aan de creatie van een groot schilderij. Gedurende de hele dag of avond kan men aansluiten om met trefzekere penseelstreek of grove kwastbeweging een spoor of teken achter te laten op het gesamtkunstwerk dat gaandeweg ontstaat. Later kan dit werkstuk op een strategische plek worden geŽxposeerd om nog jaren te getuigen van de bijzondere gelegenheid en verbondenheid. Afhankelijk van het gestelde doel en het beoogde effect zijn de volgende 4 varianten denkbaar:


Just do it

Er is een plek ingericht waar de bezoekers naar hartenlust mogen kliederen op een groot doek. Daarbij gaat het in eerste instantie om het vermaak en plezier waarmee de gasten niet alleen zichzelf, maar vooral ook elkaar amuseren door met heftige gebaren iets aan het vage beeld toe te voegen. Iedereen kan schilderen en mag dat nu eens laten zien.


Souvenir

Onder deskundige leiding worden alle genodigden in de gelegenheid gesteld om een creatieve bijdrage te leveren aan een groot schilderij dat ter herinnering aan de feestelijke dag wordt gemaakt. Er wordt rekening mee gehouden dat iedereen aan de beurt komt en dat ieders bijdrage wordt gerespecteerd. Het eindresultaat blijft behouden als visueel gastenboek en kan desgewenst enige tijd een mooie plek krijgen binnen het bedrijf.


Masterclass

Met een vooraf bepaald thema maken de gasten onder deskundige leiding van ArtWorksAndMore een gesamtkunstwerk dat voorbestemd is om op een prominente plaats binnen het bedrijf te worden opgehangen. De afmeting van het schilderij wordt afgestemd op de betreffende locatie. De aard van het bedrijf en de teamspirit van het personeel zullen zo optimaal mogelijk tot uiting komen in dit kunstzinnige groepsgebeuren.


Work of Art

Met het vooropgezette doel om een monumentaal kunstwerk te verkrijgen waaraan door alle gasten wordt meegewerkt en dat met trots getoond kan worden, wordt aan een beeldend kunstenaar een kunstopdracht verleend. Hij maakt een concept met schetsontwerp, organiseert en begeleidt het schilderen, werkt de verschillende onderdelen zo nodig uit en componeert met de afzonderlijke beeldelementen een kunstwerk dat geinspireerd is op de historie of missie van het bedrijf.

next>Workshops.html