KOLLUM - In Kollum stonden twee aparte scholen voor twee verschillende onderwijssoorten: 'de Ambachtsschool van Kollum' en 'de Mavo van Kollum'. Samen met de scholen uit Buitenpost, Grijpskerk en Surhuisterveen zijn ze gefuseerd tot een nieuwe scholengemeenschap, het Lauwers College, waarin een breed aanbod aan onderwijssoorten wordt gegeven: vbo, mavo, havo en vwo. De afdelingen van dit college zijn niet ondergebracht in een centraal gebouw, maar verdeeld over verschillende locaties in de afzonderlijke plaatsen.


In Kollum bleef het Mavo-gebouw voornamelijk in gebruik voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en in de oude Ambachtsschool bleven de activiteiten merendeels gericht op het voorbereidend beroepsonderwijs. Niets nieuws onder de zon. De scholen werkten weliswaar samen onder het nieuwe bestuur en intern veranderde er veel, maar binnen de Kollumer gemeenschap bleef er sprake van 'Onze Mavo' en 'Onze Ambachtsschool'.


Door de basisvorming en andere gemeenschappelijke en bestuurlijke belangen was er inmiddels een totaal nieuwe situatie ontstaan, waardoor het wijs bleek om de noodzakelijke aanpassingen aan beide gebouwen in Kollum op een plek te concentreren. De oude ambachtsschool werd drastisch verbouwd en er werd een behoorlijk stuk nieuwbouw gepleegd. Van samenscholen en samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen was al langer sprake, maar voortaan gebeurt dat dus heel praktisch binnen een en hetzelfde bouwwerk.


Teambuilding-day

Op 20 januari werd een speciale middag gepland voor alle docenten en het onderwijsondersteunend personeel van de locatie Bogermanstraat. Wat er precies zou gebeuren wist niemand, maar om 13:00 uur werd iedereen in 'de Colle' verwacht en bovendien had men zijn of haar schoenmaat al door moeten geven. Voor de rest bleef het spannend...

Beeldend kunstenaar Antoon Versteegde stond inmiddels met zijn team in de 'Van der Bij' sporthal klaar om een teambuilding te organiseren voor deze specifieke gelegenheid. Met de nodige ervaring en deskundigheid in huis is Versteegde gewend om samen met 'leken' in korte tijd grote bouwwerken te maken met bamboe en ander creatief materiaal.


Inrichting

Midden in de sporthal staan veertig paar schoenen opgesteld in een cirkel met een diameter van twaalf meter. Ze staan afwijzend (met de neus naar buiten gericht) en zitten per paar vast aan een draad van zes meter, waaraan een met helium gevulde ballon is bevestigd. Bovenaan hangt een labeltje met de naam van een van de deelnemers. In de vier hoeken van de zaal staat een werkeiland met de materialen die gebruikt zullen worden: bamboe, elastiekjes, karton, papier, plakstiften, enz.


Prelude

Ontvangst: jassen/schoenen uittrekken en blootsvoets of op sokken de zaal in, waar elke deelnemer zijn plek (zoek je naamkaartje) vindt en de bijbehorende schoenen aantrekt. De kleur van de schoenen (rood, geel, groen of blauw) bepaalt vervolgens bij welke groep je hoort. Elke groep staat onder leiding van een kunstenaar, die zijn groep meeneemt naar een werkeiland waar het bouwproject begint.


Solo

Elke deelnemer maakt individueel een ladder met bamboe en elastiekjes volgens de zogenaamde techniek van de 'bamboestiek'. Daarvoor zijn stokken van verschillende lengtes aanwezig. De ladders worden plat op de grond gemaakt en krijgen een lengte van 6,5 meter. Bij deze werkzaamheden gaan verschillende groepen recht tegenover elkaar staan, zodat elke deelnemer naar iemand toe wekt uit een andere groep.


Synthese

Twee aan twee (uit de tegenovergestelde groepen) worden de ladders parallel samengevoegd tot een doos-constructie welke later als toren verticaal omhoog geplaatst kan worden. De constructie wordt nog wat verstevigd, een torenspits erop geplaatst of mooi versierd. Vervolgens worden de torens in twee rijen aan weerszijden van de zaal opgesteld.


Contour

De deelnemers staan naast hun toren - recht tegenover iemand uit weer een andere groep. Er wordt oogcontact gezocht, gevolgd door gebarentaal en het op elkaar toelopen tot de 'grens' wordt bereikt op de middellijn van de sporthal. Daar worden nieuwe duo's gevormd die samenwerken aan het volgende programmaonderdeel: een portretten galerij. De deelnemers gaan om beurten op een groot vel karton liggen en omtrekken elkaar met een viltstift. Ieder knipt zijn figuur uit en beplakt het met kleurig zijdevloeipapier. Deze kartonnen replica's worden 'en groupe' in het midden van de sporthal opgesteld.


Carré

De torens die nog steeds aan weerszijden van de hal staan worden nu op het middenveld geplaatst als bouwwerk om de kleurige figuren heen. Ze worden aan elkaar verbonden met bamboe stokken en de andere materialen die beschikbaar zijn. Zo ontstaat er een stevig geheel dat bescherming biedt aan de kartonnen replica's. Er komt een ingangspoort die zo breed is, dat je nu makkelijk met elkaar door een deur kunt...


Connectie

De nieuwbouw is klaar, en met draden en linten versieren we de torens. Serpentine en toeters completeren het slotfestijn. Zo geloven we weer in de maakbaarheid van ons bestaan. We blijken in staat om de wereld om ons heen te veranderen, waarbij je over je eigen beperkingen heen te kunt springen. Dat is een positief gevoel wat niemand je meer afneemt. Bovendien kun je deze ervaring 'ankeren' tussen je oren. Als je daarna hieraan terugdenkt zul je de positieve energie opnieuw beleven. Daaruit kun je later weer kracht putten om andere situaties te lijf te gaan...

next>Fusieproject.html